Цитологічне дослідження
Цитологічне дослідженняЦитологічне дослід - ження в мамології має величезне клінічне значення. Дослідженню можуть бути піддані виділення з соска і пунктати патологічних тканин залози, які отри - мані при проведенні тон - коголкової аспіраційної біопсії під УЗД-конт - ролем.
Фіброаденома
ФіброаденомаФіброаде - нома – найбільш часто зустрі - чається добро - якісна пухлина молочної залози. Становить 95% всіх доброякісних пухлин молочних залоз. Частіше за все виявляється у жі - нок від 15 до 40 років (піковий вік – 20 років).

Архив рубрики «Фіброаденома»

Фіброаденома

Фіброаденома – найбільш часто зустрічається доброякісна пухлина молочної залози. Становить 95% всіх доброякісних пухлин молочних залоз. Частіше за все виявляється у жінок від 15 до 40 років (піковий вік – 20 років).Причиною їх появи вважається посилене дію естрогенів, які викликають осередкову проліферацію залозистої тканини. Тобтофіброаденома розвивається в періоди гіперестрогенії – під час статевого дозрівання, вагітності, лактації (лактаційна фіброаденома), а також у передменопаузи і менопаузальний періоди на тлі замісної гормональної терапії. У підлітків може спостерігатися швидкий ріст таких утворень.Розміри пухлини нерідко досягають 15 см в діаметрі.
Найчастіше вона являє собою одиночне освіту. У 10 – 20% вони бувають множинними, двосторонніми. Розміри не перевищують 2 – 3 см. Морфологічно представляє собою щільну округлу пухлина з чіткими кордонами.Вона рухлива, не спаяна з навколишніми тканинами і шкірою. Достовірних даних про переродження в рак немає, малігнізується інша форма – листоподібна пухлина, яка при малих розмірах трудноотлічіма від фіброаденоми.
Виходячи з даних гістологічного дослідження розрізняють такі варіанти фіброаденоми молочної залози:

1. Періканалікулярний варіант.
2. Інтраканалікулярним варіант.
3. Змішаний варіант.
4. Ювенільний тип будови фіброаденоми.
Клініка і діагностика
Найчастіше фіброаденоми мають крайньої мізерну клінічну картину. Представляють собою пухлини, які мають щільну консистенцію, частіше округлої форми. При пальпації визначаються рівні чи крупногорбиста контури. Не спаяні з оточуючими тканинами. Шкіра не змінена. Їх відрізняє повільне зростання.Діагностика здійснюється за загальноприйнятою методикою дослідження молочних залоз: огляд, пальпація, мамографія, УЗД, пункція, цитологічні дослідження пунктатів і виділень із соска.
Лікування
Лікування фіброаденоми оперативне: секторальна резекція з гістологічним дослідженням.